English, French and German tekst below


IK TEKEN, SCHILDER EN MAAK OBJECTEN
Nooit de behoefte gehad om daarin een keuze te maken hoewel ik de laatste jaren vooral werk vanuit het tekenen.
Het directe, onverbiddelijke, delicate, heftige van de tekening.
Het spel met kleuren als ik werk met softpastels, kleurpotlood of schilder.
De tastbare volumes van mijn objecten van hout en ander materiaal, waar lijn en kleur overigens ook, hun ditmaal ruimtelijke weg, vinden.

Er is een sterke behoefte om in één werk zowel te tekenen als te schilderen met ruimte voor zowel zwart en wit als voor kleur, voor tekenmaterialen en voor verf.
Oude schildertechnieken* fascineren me. Ik heb me er in verdiept en blijf ontdekken op zoek naar mijn eigen toepassing er van in mijn werk.

Sinds 2013 maak ik herinneringsobjecten, kleine en grotere objecten en kastjes waar herinneringen en/of as in bewaard kunnen worden. Kunstobjecten met een extra persoonlijke betekenis.

THEMATIEK
Er is van alles gaande in de wereld, dichtbij en verder weg. Natuurlijk raakt me dat. Liever dan te reageren op de realiteit van bepaalde nieuws items kies ik voor persoonlijke thema’s die tijdens het verbeelden universele thema’s blijken te zijn. Ik neem je in mijn werk mee naar een eigen wereld waarin  ervaringen en indrukken zijn verwerkt maar waar ook ruimte is voor fantasie. Je vind er landschappen, mensen, dieren en dingen die mij lief zijn, en symbool staan voor thema’s als ‘Tijd’, 'Vriendschap', 'Beweging' en ‘Melancholie’. Het loskomen van wat was, het openstaan voor wat komt, de onzekerheid van ‘De reis’. Verhalen die verteld worden in tekeningen en kleurige schilderijen of een combi daar van, altijd ook met een zekere lichtheid. Zo komen werkelijkheid en fantasie samen.
Ik kan nu zeggen dat het overlijden van mijn zoon (2005) sterke veranderingen teweeg heeft gebracht in mijn werk. Nu, na ruim 10 jaar voel ik de ruimte weer die er lang niet was en dat is gelukkig te zien.

CV
Monique van Stokkum (1952) woont en werkt in Boven Leeuwen, in het Land van Maas en Waal.
Academie voor beeldende vorming 1971 – 1976
Examens op academie Tilburg en Rotterdam 1975 en 1976 In 1978 werd de eerste van vier kinderen geboren, de laatste in 1990.
In 2005 overlijdt zoon Valentijn, 25 jaar.
Masterclasses in 1995 en 1996.
Studiereis 1997 en 1998 Reggio Emilia (Italië) ‘Kunst als taal’.
2003 -2013 masterclasses aan School voor oude schilderstechnieken.
Trainingen Filosoferen met kinderen n.a.v. kunst en erfgoed (vanaf 2011).
2015 en 2016 werkverblijf in Ierland in BAF, Ballinglon Art Foundation, Ballycastle (Mayo).
2018 werkverblijf in Skibbereen, Ireland (Kerry)

BEROEPSPRAKTIJK

Van 1971 tm 1998 docent Huis voor kunsten Lindenberg, Nijmegen.
Zelfstandig beeldend kunstenaar in Nijmegen vanaf 1994.
Schilderijen  en objecten. Vrij en in opdracht.
Vanaf 1986 t/m 2004 consulent kunsteducatie bij Edu-Art Gelderland (tegenwoordig Cultuurmij Oost).
Januari 2005 opening nieuw atelier en start activiteiten (eigen werk, opdrachten, cursussen)
Opgenomen in documentatie Gelderse kunstenaars BKdoc, Arnhem ,
Lid GBK(geweest), lid van BOKnet (beroepsvereniging voor prof. Kunstenaars)
Organisatie van Open Ateliers in Nijmegen Oost (2000 t/m 2004) en Kunstroute KunstBakens (t/m 2013)

Vanaf 2017 inmiddels 4x begeleider geweest op Landelijke Kunstcongressen  georganiseerd door UWV voor kunstenaars met afstand tot arbeidsmarkt. Steeds in een ander museum (2018: museum MORE en Van Abbemuseum; 2019: museum Jan van der Togt)

Regelmatig is werk te zien tijdens exposities zowel solo als met groep.
Werk aangekocht door Instellingen en particulieren.
Vanaf 2016 lid Pictoright
Vanaf 2017 werk ook te zien en te koop bij SAATCHI Art en ARTFINDER, beide in London
2018 stoppen met activiteiten voor onderwijs, kan me helemaal toeleggen op mijn teken- en schilder werk.
Vanaf 1-9-2018 wordt mijn werk gepresenteerd door ARTSY, bekend wereldwijd platform voor het verzamelen en ontdekken van kunst. Alleen toegankelijk via galeries, mijn galerie daarvoor is sinds kort Perseus Gallery New York City.
Social media: INSTAGRAM en Facebook


ABOUT THE ARTIST
I'm born and raised in the woods near Groesbeek, far from civilization. The forest on the one side, a wide view on the other side.
Always there was nature, space, the smells, the sounds, the colors and the desire for that 'other' world.
A forest child, that is what I always remained, a bit of an outsider.
A lot has happened in my life and I see a lot happen nearby as well as further away. I would not literally tell about that in my artworks.
In my drawings and paintings I create my own landscapes and research how a man (myself) compares to that overwhelming nature. Alone or in company.
Sketching I research all the typical structures, shapes and colors that I discover on my way.
At first small, then bigger or very big so that I can feel part of my drawing.
My work is created with no preconceived plan, I take decisions while working.
The themes that emerge are ultimately universal.
My artworks are also represented on ARTSY, international platform for contemporary art, also by Perseus Gallery NYC


A PROPOS DE LÁRTISTE
Je suis né et a grandi dans les bois près de Groesbeek, loin de la civilisation. La forêt d’un côté, une large vision de l’autre côté.
Il a été toujours la nature, l’espace, les odeurs, les sons, les couleurs et le désir de cette « autre » monde.
Une ‘enfant forêt´, c’est ce que j’ai toujours resté, un peu d’un outsider.
Beaucoup s’a passé dans ma vie et je vois se passer beaucoup autour de moi . Je ne voudrais pas littéralement y en raconter dans mes œuvres d’art.
Dans mes dessins et peintures, je créais mes propres paysages imaginaires et recherche comment quelqu’un (moi) se compare à cette nature écrasante de recherche. Seul ou accompagné.
J’examine toutes les structures typiques, les formes et les couleurs que je découvre tout près ou en voyage.
D’abord petite, puis plus grand ou même très grand pour que je me sens partie du dessin.
Mes œuvres d’art sont créé sans plan préconçu, je prends des décisions tout en travaillant.
Les thèmes qui se dégagent sont finalement universels.
Mes œuvres d’art sont representé aussi par ARTSY, Platform d'Art Contemporaine international et Perseus Gallery NYC


UBER DIE KUNSTLERIN
Ich bin geboren und aufgewachsen in den Wäldern in der Nähe von Groesbeek (in der nahe von Nimwegen), fernab der Zivilisation. Der Wald auf der einen Seite, einen weiten Blick auf der anderen Seite.
Immer gab es die Natur, Raum, die Gerüche, die Geräusche, die Farben und die Sehnsucht nach dieser "anderen" Welt.
Ein ‚Wald Kind´, das bin ich immer geblieben, ein bisschen ein Außenseiter.
Es ist viel passiert in meinem Leben und ich sehe eine Menge um mich herum passieren. Ich würde nicht buchstäblich damit in meiner Kunst beschäftigen.
In meinen Zeichnungen und Gemälde erstelle ich meine eigene imaginäre Landschaften und erforsche, wie ein Mensch (mich), sich erhält von die überwältigende Natur. Allein oder in Gesellschaft.
Weil ich zeichne erforsche ich die typischen Strukturen, Formen und Farben, die ich in der Nähe oder auf Reise begegne.
Zuerst klein, später groß, damit ich mich Teil meiner Zeichnung fühle.
Meine Bilde Kunst entsteht ohne vorgefassten Plan erstellt wird, ich nehme Entscheidungen während der Arbeit.
Die Themen, die sich sehen lassen sind letztlich universell.
International wird meine Kunst vertretet von ARTSY, Internationales Platform für zeitgenossiger Kunst so wie von Perseus Gallery NYC.

Leave a Reply